Cửa hàng DCYK Việt Tiến

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

ĐT: 0710.3826082 - 6250240 - Fax: 0710.3827724