Triển khai Dự án phòng, chống bệnh tăng huyết áp năm 2011

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống quản lý Dự án từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, phường, xã.

Ngày 25/3, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị "Triển khai Dự án phòng, chống bệnh tăng huyết áp năm 2011” nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch; đồng thời tăng cường năng lực của nhân viên y tế trong công tác dự phòng, phát hiện sớm và điều trị đúng căn bệnh này theo phác đồ do Bộ Y tế quy định.

"Dự án phòng, chống bệnh tăng huyết áp" năm 2011 thuộc Dự án 2 "Phòng chống các bệnh không lây nhiễm" trong Chương trình mục tiêu quốc gia y tế được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 32 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống quản lý Dự án từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, phường, xã; triển khai và duy trì mô hình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp tại 96 quận, huyện ở 16 tỉnh, thành phố; đào tạo 10.000 lượt cán bộ y tế hoạt động trong phạm vi dự án; triển khai các chương trình truyền thông về phòng, chống bệnh tăng huyết áp; phấn đấu quản lý được 50% số bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện tại các xã, phường... Các đơn vị phòng, chống tăng huyết áp được đặt tại các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành và các bệnh viện đa khoa quận, huyện với nhiệm vụ tiếp nhận, tư vấn và quản lý bệnh nhân.

Năm qua, Dự án triển khai khám sàng lọc bệnh tăng huyết áp tại 96 quận, huyện và phát hiện gần 72.000 người mắc căn bệnh này; tổng số người bệnh được quản lý hiện tại gần 57.000 người và hơn 10.700 người được điều trị đạt huyết áp mục tiêu... Dự án cũng xây dựng được trang Web phòng, chống bệnh tăng huyết áp; tổ chức 18 lớp tập huấn đào tào tại 3 miền (Bắc - Trung - Nam) cho 1.450 lượt học viên; triển khai biên soạn 18 tài liệu chuyên môn về phòng, chống tăng huyết áp để sử dụng vào các hoạt động đào tạo và tuyên truyền của dự án...

Ngay sau hội nghị, Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn cho các học viên là đại diện các tỉnh, thành phố để triển khai dự án cho năm 2011.

Theo TTXVN