Giải thưởng thiết kế RedDot

Giải thưởng thiết kế RedDot

 

Độ chính xác cao, chất lượng và sự đổi mới kết hợp thiêt kế thân thiện và dể sử dụng là những yếu tố quan trọng cho sự thành công của các thiết bị đo huyết áp điện tử của microlife. Các thiết bị đo huyết áp BP A80, BP A100, BP A100 Plus và BP W100 hiện nay dể dàng nhận biết với một một trong các giải thưởng thiết kế uy tín nhất thế giới, giải thưởng thiết kế Red dot

Microlife cũng đã nhận được giải thưởng Red dot năm 1999 cho thiết bị đo huyết áp điện tử bắp tay BP 3BTO-A

Các sản phẩm đoạt có thể tìm thấy trên trang website của Reddot trong các sản phẩm "Life science and medicine". Link đến trang trưng bày reddot

A80     A100   A100+

        BP A80                 BP A100                   BP A100+

3BTO       W100

     BP 3BTO-A                  BP W100