Phấn đấu 50% người bệnh tăng huyết áp được điều trị đúng phác đồ

GS-TS Nguyễn Lân Việt, Trưởng ban Điều hành dự án phòng chống tăng huyết áp (THA) cho biết, năm 2011 dự án sẽ được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố với dự toán kinh phí khoảng 32 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là đào tạo khoảng 10.000 lượt cán bộ y tế làm công tác dự phòng và quản lý bệnh THA tại tuyến cơ sở về biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, điều trị bệnh; xây dựng, triển khai và duy trì bền vững mô hình quản lý bệnh tại tuyến cơ sở; phấn đấu điều trị theo đúng phác đồ do Bộ Y tế quy định cho 50% số bệnh nhân THA được phát hiện.

Theo thống kê của Bộ Y tế, vào thập kỷ 6 của thế kỷ trước, tỷ lệ THA ở nước ta vào khoảng 1% dân số nhưng hiện nay đã tăng lên hơn 10%.

Hà Nội mới