Cửa hàng dụng cụ y khoa Nguyễn Huỳnh

Địa chỉ: 33/26 Trương Định - Phường 1 - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang.

Điện thoại: 073.3977570.