Silent Glow Technology

US 5,829,878

 

Microlife là công ty ti6n phong trong công nghệ Glow Silent cấp bằng sáng chế về Công nghệ  báo sốt  chiếu sáng. Một ánh sáng màu đỏ sẽ hiển thị nếu nhiệt độ vượt quá 37,4 độ C. Các bằng sáng chế Silent Glow ™  là tiêu chuẩn mới cho tất cả các nhiệt kế hồng ngoại Microlife.