Độ Chính Xác Đặc Biệt Của Microlife – Xác Nhận Từ Kiểm Chứng

      BHS   EHS   AAMI  Cen    ISO

clincal test


Microlife là thành viên của AAMI, CEN, và ISO.
Máy đo huyết áp Microlife được phát triển cùng với các bác sĩ hàng đầu về chứng tăng huyết áp và đã được kiểm nghiệm lâm sàng tuân theo các  tiêu chuẩn của hội chuyên gia quốc tế sau:

  • Hiệp Hội Huyết Áp cao Anh Quốc (BHS) – Liên Hiệp Anh
  • Hiệp Hội Huyết Áp cao Châu Âu (ESH) – Châu Âu
  • Hiệp Hội Thiết Bị Y Khoa Cao Cấp (AAMI) – Hoa Kỳ
  • Hiệp Hội Huyết Áp cao Đức - Đức
  • Một số sản phẩm được phát triển và đề nghị theo hướng dẫn của Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO)

 Máy đo huyết áp Microlife đã đạt được độ chính xác cao nhất theo các tiêu chuẩn được công nhận ở trên.

Các thử nghiệm lâm sàng sau đây xác nhận độ chính xác của Microlife:

2001
•     Wonka, Carl; Carl Gustav Carus – Khoa Y Sinh, ĐH Dresden, Đức

2002
•     Bs. A.Shenna; Bệnh Viện St. Thomas; Luân Đôn, Anh
Tạp Chí Theo Dõi Huyết Áp, 2002, Tập 7, Số 6

2003
•     Gs. Asmar, El Assaad,Viện Tim Mạch Paris; Pháp - Hội Tăng Huyết Áp Mỹ, Hội Thảo Khoa Học Hàng Năm lần thứ 18, NYC, New York

•     Ts. K.W. Forstner, Viện Nghiên Cứu Asperg, Đức, Hội Thảo Khoa Học Hàng Năm lần thứ 18, NYC, New York

•     Reinders A, Patel S, Cuckson AC và Shennan AH – Giảm hiệu ứng áo bờ-lu trắng bằng cách sử dụng công nghệ MAM, Hội  Nghiên  Cứu Quốc Tế Anh Quốc Về Chứng Tăng Huyết Áp Ở Sản Phụ(ISSHP), Glasgow, Scotland. 

2004
•     Reinders A,  Cuckson AC, Lee J  và Shennan AH –  Microlife BP 3BT0:
Thiết bị tự động chính xác dùng cho người lớn và sản phụ, Hội  Quốc Tế Về Chứng Tăng Huyết Áp,  Hội Thảo Khoa Học Hàng Năm lần thứ 20, Sao Paulo, Braxin.

2005
•     Gs. O. S. Sychov; Học Viện Khoa Học Y Khoa Ucraina, Kiev, Ucraina.