Công Nghệ AFib

 

 

Công nghệ Afib phát hiện Rung nhĩ hoạt động như thế nào?

Afib Microlife (rung nhĩ) được cấp bằng sáng chế công nghệ thực hiện tầm soát rung nhĩ bằng phương pháp dao động dễ dàng qua cách đo huyết áp bằng máy điện tử thông thường. Nếu rung nhĩ được phát hiện trong quá trình đo huyết áp, dấu hiệu AFIB được hiển thị, nhấp nháy trên màn hình sau mỗi phép đo ba lần bằng chế độ MAM.
 
Microlife Afib được đề nghị  sử dụng cho việc tầm soát hoặc theo dõi tại nhà cho bệnh nhân rung nhĩ. Microlife AFIB không thực chẩn đoán Rung nhĩ, nhưng cung cấp thông tin quan trọng cho bác sĩ của bạn, để theo đó chẩn đoán Rung nhĩ bằng điện tâm đồ.

Kiểm nghiệm lâm sàng và kết luận về công nghệ phát hiện Rung nhĩ Microlife

 
Microlife AFIB phát hiện rung nhĩ với độ chính xác cao (độ nhạy dương tính thật 97-100% - độ nhạy âm tính thật 89%) thể hiện trong hai nghiên cứu gần đây so sánh với ECG, thực hiện trên tổng cộng khoảng 500 đối tượng, ở Mỹ và Châu Âu [1,2].

Kết quả nghiên cứu của Stergion và Wiese. AFIB  độ nhạy 97-100và độ đặc hiệu 89%

 

 

Số lượng đối tượng 

 

Tuổi 

Tăng Huyết Áp 

Bênh nhân tiểu đường 

 

Bệnh tim 

 

Độ Nhạy (%) 

 

Độ Đặc hiệu lâm sàng  (%) 

Stergiou 

72 

49-92 

63% 

15% 

40% 

100 

89 

Wiesel 

405 

34-98 

52% 

15% 

44% 

97 

89 

[1] Stergiou GS et al, Diagonistic accuracy of a home blood pressure monitor to detect atrial fibrillation. J Hum Hypertebn 2009: 23:654-658
[2] Wiesel J et al, Detection of Atrial Fibrillation using a modified microlife blood pressure monitor. Am J Hypertens 2009: 22-845:852
Máy đo huyết áp Microlife BP A200 sản phẩm tích hợp công nghệ AFIB :
Từ khoá: