Cửa hàng dụng cụ y khoa Thanh Liêm

Địa chỉ:

Cửa hàng 1: 245 Trần Hưng Đạo - Quận 1

Cửa hàng 2 : 39 Trần Hưng Đạo - Quận 1

Cửa hàng 3: 585 Trần Hưng Đạo - Quận 1

Điện thoại: (84.8) 3838.5083 - 0902.841.368