Dụng cụ y khoa Minh Hân

Địa chỉ: 93 Thành Thái - Phường 14 - Quận 10.

Điện Thoại: 0918.118.220 - 0915.238933 - 08.38687964 (anh Đô, chị Cúc).