Quận 1

Cửa Hàng Dụng cụ y khoa Ngọc Trang

Địa chỉ: 398 Hai bà Trưng - Quận 1.

Điện thoại: 08.200843 - 0908010824

Cửa Hàng Dụng cụ y khoa Ngọc Hương

Địa chỉ: 189C Cống Quỳnh - Quận 1

Điện thoại: 0903087532

Cửa hàng dụng cụ y khoa Phương Thành

Địa chỉ: 256H Cống Quỳnh - Phường Phham5 Ngũ Lão - Quận 1.

Điện thoại: 08.9253946

Email:

Cửa Hàng Dụng cụ y khoa Ngọc Thảo

Địa chỉ: 274 Cống Quỳnh - Quận 1

Điện thoại: 08.39250562 - 3839.3171 (Trang)

Cửa Hàng Dụng cụ y khoa 189

Địa chỉ: 189/9 Cống Quỳnh - Quận 1.

Điện thoại: 08.39256355 (anh Ấn, Trang)

Cửa Hàng Dụng cụ y khoa Hải

Địa chỉ: 217B Phạm Viết Chánh - Quận 1.

Điện thoại: 08.39253806 - 38324230 - 0913116502.

Cửa hàng dụng cụ y khoa Thanh hà

Địa chỉ: 15 Phạm Viết Chánh - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1.

Điện thoại: 0918831388 - 08.39255895.

Email:

Cửa hàng Mẹ ơi! (Phạm Viết Chánh)

Địa chỉ: 7A Phạm Viết Chánh - Quận 1.

Điện thoại: 0909410019 (anh Phúc).

Cửa hàng DCYK và Thẩm mỹ Hoàng Tiên

Địa chỉ: 106B Phạm Viết Chánh - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1.

Điện thoại: 08.39255471.

Email:

Cửa hàng dụng cụ y khoa Kim Chi

Địa chỉ: 219E Phạm Viết Chánh - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1.

Điện thoại: 0908007245 - 08.39254119 - 22112468.

Syndicate content