Cửa hàng Mẹ ơi! (Phạm Viết Chánh)

Địa chỉ: 7A Phạm Viết Chánh - Quận 1.

Điện thoại: 0909410019 (anh Phúc).