Máy đo huyết áp Microlife

Chọn đúng máy đo huyết áp có thể cứu sống bạn!

 Cẩn trọng với những tín hiệu cảnh báo!

Cao huyết áp là giai đoạn khởi đầu của hầu hết các căn bệnh nguy hiểm, tuy nhiên ngày nay nó có thể được giữ và kiểm soát tốt. Đo huyết áp thường xuyên, bạn có thể phát hiện điều trị sớm và kịp thời.

Việc đo huyết áp chỉ có ý nghĩa nếu như kết quả đo là chính xác. Nếu không các kết quả sai lệch sẽ ảnh hưởng đến kết quả chẩn đoán và điều trị. Cho nên bạn phải hết sức chú trọng vào chất lượng khi mua một sản phẩm máy đo huyết áp tự động. Các sản phẩm của máy đo huyết áp Microlife đã được thử nghiệm lâm sàn thành công qua các quy trình đánh giá nghiêm ngặt của hiệp hôi cao huyết áp châu Âu (EHS), Đức (GS) và Anh Quốc (BHS)

 Máy đo huyết áp Microlife

 Với Microlife. Như là đo bởi bác sĩ!

Máy đo huyết áp

Máy đo huyết áp bắp tay tự động

Máy đo huyết áp đo động mạch cánh tay hoàn toàn tự động. Rất dể sử dụng, cảm giác thoải mái và cho kết quả chính xác

Máy đo huyết áp bắp tay Microlife

Máy đo huyết áp cổ tay tự động

 Máy đo huyết áp cổ tay. Gọn nhẹ, cơ động và chính xác


Máy đo huyết áp cổ tay Microlife

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Huyết áp đồng hồ

Một cách đơn giản kiểm tra huyết áp hàng ngày

 

Huyết áp cơ Microlife AG1-20

Ống nghe tim mạch

Ống nghe hai mặt, hai dây chất lượng cao

 

Ống nghe Microlife