Công nghệ PAD

Công nghệ PAD (Pulse Arrhythmia Detection) phát hiện rối loạn nhịp tim là công nghệ độc quyền chỉ có ở sản phẩm Microlife. Công nghệ PAD được cấp bằng phát minh Hoa Kỳ, giúp vừa kiểm tra huyết áp vừa hỗ trợ khả năng phát hiện rối loạn nhịp tim, cảnh báo sớm các bệnh về tim mạch.

Công nghệ PAD phát hiện rối loạn nhịp tim

US Patent 6,485,429 B2
Trademark No. 559899 (CH)

Công nghệ PAD - Trang Flash

Công nghệ PAD phát hiện rối loạn nhịp tim

Tìm hiểu thêm về công nghệ PAD phát hiện rối loạn nhịp tim

Công nghệ PAD - Phát hiện rối loạn nhịp tim

Công nghệ PAD (Pulse Arrhythmia Detection) phát hiện rối loạn nhịp tim qua kiểm tra những nhịp tim bất thường trong suốt quá trình đo huyết áp. Nếu một nhịp tim bất thường nào đó xuất hiện, biểu tượng PAD cảnh báo rối loạn nhịp tim sẽ hiển thị trong kết quả.

Có thể sự xuất hiện cảnh báo rối loạn nhịp tim là bình thường, tuy nhiên, nếu cảnh báo xuất hiện nhiều lần (ví dụ như nhiều lần trong một tuần dựa trên lần đo hàng ngày) hoặc biểu tượng rối loạn nhịp tim xuất hiện bất thường nhiều hơn bình thường, chúng tôi đề nghị bạn nên thông báo với bác sĩ để có những chẩn đoán sớm

Thiết bị này không được dùng để thay thế việc kiểm tra tim mạch, nhưng rất quan trọng để phát hiện những bất thường vê tim mạch ở giai đoạn sớm

Đường cong dưới đây cho thấy phương pháp dao động của Microlife với công nghệ PAD khả năng phát hiện rối loạn nhịp tim. Mũi tên chỉ sự bất thường - rối loạn của nhịp tim

Biểu đồ xác định rối loạn nhịp tim

Công nghệ độc quyền PAD phát hiện rối loạn nhịp tim của Microlife được phát triển bởi Dr. K.W. Forstner. Có thể tham khảo nguồn xuất bản chính thức dưới đây:

FORSTNER, KW. - Pulse Arrythmia Detection by
Oscillometric Blood Pressure Measurement Devices, P- 25,
American Society of Hypertension, 16th Annual Scientific
Meeting NYC, New York, 2003

Các sản phẩm Microlife tích hợp công nghệ PAD phát hiện rối loạn nhịp tim

Máy đo huyết áp bắp tay A100+ phát hiện rối loạn nhịp tim

Huyết áp bắp tay BP A100+

Máy đo huyết áp bắp tay 3AQ1 phát hiện rối loạn nhịp tim

Huyết áp bắp tay BP 3AQ1

Máy đo huyết áp cổ tay W100 phát hiện rối loạn nhịp tim

     Huyết áp cổ tay BP W100