Quận 1

Cửa hàng Mẹ ơi! (Trần Hưng Đạo)

Địa chỉ: 345/43 Trần Hưng Đạo - Quận 1

Điện thoại: 08.3838.9146 (anh Hiền)

Dụng cụ y khoa Việt Đức

Địa chỉ: 152C Trần Hưng Đạo - Quận 1.

Công ty TNHH-MTV RMT

Địa chỉ: 254 Bis Trần Hưng Đạo - Quận 1.

Điện thoại: 08.383113318 - 0908412541.

Dụng cụ y khoa Xuân Lê

Địa chỉ: 331 Trẩn Hưng Đạo - Quận 1.

Dụng cụ y khoa Hồng Khang

Địa chỉ: 175-177 Trần Hưng Đạo - Quận 1.

Điện thoại: 08.38378776

Trung tâm trang thiết bị DCYT Ngô Thị Liên

Địa chỉ: 43 Trần Hưng Đạo - Quận 1.

Điện thoại: 08.3829.9496 (cô Liên).

Cửa hàng DCYK và thẩm mỹ Anh Đào

Địa chỉ: 45 Trẩn Hưng Đạo - Quận 1

Điện thoại: 0938.180940 - 08.38211924 (chị Đào)

Dụng cụ y khoa Phượng Trinh

Địa chỉ: 247 Trần Hưng Đạo - Phường Cô Giang - Quận 1.

Điện thoại: 08.39202861 - 0908.333857 (cô Trinh).

Dụng cụ y khoa Gia Anh

Địa chỉ: 55 Trần Hưng Đạo - Quận 1.

Điện thoại: 08.38222185 - 0907322120 (Anh).

Cửa hàng DCYK và thẩm mỹ Trang Đài

Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo - Quận 1.

Điện thoại: 0903003565 - 08.38216949 (Đài).

Email:

Syndicate content