Quận 1

Cửa hàng dụng cụ y khoa Nga

Cửa hàng 1: 256Bis Cống Quỳnh, Q1, Tp HCM

Điện thoại: 08.3925.2785 - Fax: 08.38356.799

Cửa hàng 2: 189/8 Cống Quỳnh, Q1, Tp HCM

Điện thoại: 08.39256355 - 0908.213505 - Fax: 08.38356.799

Cửa hàng dụng cụ y khoa Ngọc Hương

Địa chỉ: 37 Trần Hưng Đạo - Quận 1.

Điện thoại: 08.3914.7048 - 0903.087.532 (chị Hương) – Fax: 08.3821.0167

Cửa hàng dụng cụ y khoa Thanh Liêm

Địa chỉ:

Cửa hàng 1: 245 Trần Hưng Đạo - Quận 1

Cửa hàng 2 : 39 Trần Hưng Đạo - Quận 1

Cửa hàng 3: 585 Trần Hưng Đạo - Quận 1

Điện thoại: (84.8) 3838.5083 - 0902.841.368

Cửa hàng dụng cụ y khoa Phương Loan

Địa chỉ: 219 Trần Hưng Đạo - Quận 1.

Điện thoại: (84.8) 3920.3670 - 38368206 - 0903.374.890 (chị Loan).

Cửa hàng dụng cụ y khoa Quang Minh

Địa chỉ: 113 Trần Hưng Đạo - Quận 1.

Điện thoại: (84.8) 6291.3255 - 22406129 - 0983.355.831 (chị Linh).

Cửa hàng dụng cụ y khoa Kim Sa

Địa chỉ: 278 Cống Quỳnh - Quận 1

Điện thoại: 08.6291.1070 - 0903.667.617 (chị Sa)

Email:

Cửa hàng dụng cụ y khoa Đức Tín

Địa chỉ: 282 Cống Quỳnh - Quận 1

Điện thoại: 08.3925.2641 - DĐ: 0903.654.407

Syndicate content