Công ty cổ phần Bệnh viện Việt An

Địa chỉ: 26K Bùi Đình Túy - Phường 26 - Quận Bình Thạnh.

Điện thoại: 08.2581876 - 0903678413

Email: