Cửa hàng dụng cụ y khoa Minh Đức

Địa Chỉ : 76 Thành Thái, 76, P.12, Q10

 Điện Thoại : 66.603828