Dụng cụ y khoa Quý Hương

Địa chỉ: 32 Nguyễn Giản Thanh - Phường 15 - Quận 10.

Điện thoại: 0907511868 - 08.62782814 (chị Hương).