Phòng khám 136 (Bác sĩ Quang)

Địa chỉ: 136 Phạm Văn Kỷ - Quận Bình Thạnh

Điện thoại: 0987.091372