Phòng khám-Đa khoa Kiều Tiên

Địa chỉ: 323-325 Lê Quang Định - Phường 5 - Quận Bình Thạnh

Điện thoại: 0918.203658