Phòng khám Uyên Trang

Địa chỉ: 216B1 Nơ Trang Long - Quận Bình Thạnh

Điện thoại: 0903.757.115