Công ty TNHH trang thiết bị y tế Miền Tây

Địa chỉ: 119 Mậu Thân - Xuân Khánh - Ninh Kiều.

Điện thoại: 0710.2470824 - 3733275