microlife st77

Ống nghe bệnh và huyết áp microlife ST-77

  Ống nghe bệnh và huyết áp microlife ST-77

  •     Ống nghe chất lượng cao
  •     3 kích cỡ đeo tai
  •     2 dây truyền âm

 

 

 

 

 

Syndicate content