Tiểu đường càng lâu, càng dễ đột quỵ

(ThanhnienOnline) - Các nhà nghiên cứu Mỹ nói rằng rủi ro bị đột quỵ ở những người mắc bệnh tiểu đường gia tăng tùy thuộc vào thời gian họ mắc bệnh, theo hãng tin UPI.

Chuyên gia Mitchell Elkind thuộc Trung tâm Y khoa Đại học Columbia ở New York và các cộng sự đã xem xét dữ liệu của khoảng 3.300 người để xem ai mắc bệnh tiểu đường và ai bị đột quỵ.

Ông Mitchell Elkind cho biết, so với những người không mắc bệnh tiểu đường, rủi ro đột quỵ cao hơn 70% ở người bị tiểu đường dưới 5 năm và cao hơn 3 lần ở người bị tiểu đường ít nhất 10 năm.

“Bị bệnh tiểu đường càng lâu, rủi ro đột quỵ càng lớn. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là ngay cả những người bị tiểu đường chỉ một vài năm vẫn có sự gia tăng rủi ro đột quỵ”, ông Mitchell Elkind nói.