phòng bệnh tăng huyết áp

Phòng ngừa tăng huyết áp từ sớm

Phòng ngừa tăng huyết áp từ sớm

 

Tăng huyết áp (THA) đang trở thành một vấn đề thời sự vì sự gia tăng nhanh chóng của căn bệnh này trong cộng đồng.
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có khoảng trên 1,5 tỷ người trên thế giới bị tăng huyết áp

Syndicate content