Tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị cao huyết áp

Sáng ngày 23/02/2005, Đại học Y Dược TP. HCM phối hợp với BV. Chợ Rẫy tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học chuyên đề tim mạch cho tập thể bác sĩ đang công tác và học tập trong chuyên khoa tim mạch tại Đại học Y Dược, BV. Chợ Rẫy và các đơn vị y tế khác trong thành phố.

 Đề tài của buổi sinh hoạt là “Tiếp cận hiện nay trong chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp”, báo cáo viên là Bác sĩ Claude Lenfant, nguyên Giám đốc Viện tim, phổi và huyết học Quốc gia thuộc Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, hiện nay Ông là Chủ tịch Liên đoàn Tăng huyết áp Quốc tế.

 Trong buổi sinh hoạt, nhiều vấn đề về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp đã được cập nhật, trình bày và thảo luận; bao gồm: những điểm mới trong JNC 7 về phân loại huyết áp, các khuyến cáo hiện nay trong điều trị tăng huyết áp, hiệu quả của việc đưa những thông tin về bệnh đến công chúng và gia đình của bệnh nhân... Ngoài ra, Liên đoàn Tăng huyết áp Quốc tế đã chọn ngày 14/5/2005 là Ngày cả thế giới phòng chống Tăng huyết áp. Mục tiêu cuối cùng là việc làm này là truyền thông đến cộng đồng những thông tin về bệnh, giúp người dân biết được tầm quan trọng của bệnh, biết cách theo dõi, kiểm soát và điều trị bệnh.

 

BS. Thục Đoa