Cửa hàng trang thiết bị y tế Việt Phúc

Địa chỉ: 239 Phạm Thái Bường - Phường 4 - Vĩnh Long

Điện thoại: 0703.852.100 - 0903.131.640