Quận 10

Dụng cụ y khoa 189

Địa chỉ: 381 Lý Thái Tổ - Phường 9 - Quận 10.

Điện thoại: 0918875396 - 08.38346429 - 22430280 (Hằng).

Email:

Dụng cụ y khoa Tuấn Hải

Địa chỉ: 87 Lý Thái Tổ - Phường 1 - Quận 10.

Cửa hàng dụng cụ y khoa Phương Thành

Địa chỉ:

Cửa hàng 1: 81 Lý Thái Tổ - Phường 1 - Quận 10.

Cửa hàng 2: 29 Lý Thái Tổ - Phường 1 - Quận 10.

Điện thoại: 08.3835.2698

Email:

Dụng cụ y khoa Sơn Hương

Địa chỉ: 40 Nguyễn Giản Thanh - Quận 10.

Điện thoại: 0903355450 (anh Sơn, chị Hương).

Dụng cụ y khoa Tú Trâm

Địa chỉ: 20 Nguyễn Giản Thanh - Phường 15 - Quận 10.

Điện thoại: 08.3868.3869

Công ty TNHH Ngọc Bảo Hân

Địa chỉ: 40 Nguyễn Giản Thanh - Phường 15 - Quận 10.

Điện thoại: 08.39771618 - 0903994841 (chị Trâm).

Email:

Dụng cụ y khoa Quý Hương

Địa chỉ: 32 Nguyễn Giản Thanh - Phường 15 - Quận 10.

Điện thoại: 0907511868 - 08.62782814 (chị Hương).

Dung cụ y khoa Anh Bằng

Địa chỉ: 18 Nguyễn Giản Thanh - chợ thuốc Quận 10.

Điện thoại: 0979846660 (anh Phi, Thành, Lành).

Dụng cụ y khoa Xuân Sơn

Địa chỉ: 26 Nguyễn Giản Thanh - Phường 15 - Quận 10.

Điện thoại: 08.62734338 - 0909996669.

Dụng cụ y khoa Lộc Thiện

Địa chỉ: 38E Nguyễn Giản Thanh - Phường 15 - Quận 10.

Điện thoại: 08.38623886 - 2146969 - 0989881049 (cô Thiện, Du)

Syndicate content